Skip to Main ContentSearch Site
Top

Fall 2023 Math Emporium Final Knowledge Check

Course Professor Campus Room Final Exam Day Final Exam Time
MATH-0095-108 Bennett, Eric K.  KN KN-6540     
MATH-0095-117 Bennett, Eric K.  KN KN-6540     
TH-0095-158 Brewer, Cassandra M. FL FL-1552    
MATH-0095-153 Buss, Thomas H FL FL-1552    
MATH-0095-162 Buss, Thomas H. FL FL-2565    
MATH-0095-106 Chango, Henry I. KN KN-6540    
MATH-0095-002 Couture, Melinda M. KN KN-6580    
MATH-0095-007 Couture, Melinda M. KN KN-6580    
MATH-0095-302 DaCosta, Elizabeth PV PV-2244    
MATH-0095-304 DaCosta, Elizabeth PV PV-2244    
MATH-0095-151 Dan, Liliana FL FL-2565    
MATH-0095-301 DePalma, Sharon A PV PV-2315    
MATH-0095-310 DePalma, Sharon A PV PV-2315    
MATH-0095-006 Gelsomino, Julie S KN KN-6540    
MATH-0095-012 Gelsomino, Julie S KN KN-6540    
MATH-0095-014 Gelsomino, Julie S KN KN-6540    
MATH-0095-013 Greco, Daniel R. KN KN-6540    
MATH-0095-160 Kaiser, Andrew J FL FL-1552    
MATH-0095-591 Kaiser, Andrew J NE NE-215    
MATH-0095-001 Linton, Todd G. KN KN-6580    
MATH-0095-003 Linton, Todd G. KN KN-6580    
MATH-0095-009 Linton, Todd G. KN KN-6580    
MATH-0095-154 Melucci, Robert F. FL FL-1552    
MATH-0095-156 Melucci, Robert F. FL FL-1552    
MATH-0095-305 Moniz, Justin L. PV PV-2315    
MATH-0095-306 Moniz, Justin L. PV PV-2315    
MATH-0095-317 Moniz, Justin L. PV PV-2315    
MATH-0095-319 Moniz, Justin L. PV PV-2315    
MATH-0095-011 Nichols, Rachel H. KN KN-6540    
MATH-0095-211 Osterman, Victor R. FL FL-1552    
MATH-0095-324 Panova, Yevgeniya Y PV PV-2244    
MATH-0095-335 Panova, Yevgeniya Y PV PV-2244    
MATH-0095-322 Podsiad, Megan E. PV PV-2315    
MATH-0095-332 Royal, Michelle A PV PV-2244    
MATH-0095-585 Schrank, Aaron M. NE NE-215    
MATH-0095-170 Skarin, Diane L FL FL-2565    
MATH-0095-030 Skarin, Diane L KN KN-6068    
MATH-0095-202 Soucar, Thomas P. FL FL-2565    
MATH-0095-110 Spaziano, Carol A. KN KN-6580    
MATH-0095-111 Spaziano, Carol A. KN KN-6580    
MATH-0095-171 Staviskiy, Svetlana FL FL-1552    
MATH-0095-203 Tamelleo, Stephanie L FL FL-2565    
MATH-0095-204 Tamelleo, Stephanie L FL FL-2565    
MATH-0095-027 Walsh, Evelyn M. KN KN-6580    
MATH-0095-028 Walsh, Evelyn M KN KN-6580